MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
gornjeg digestivnog trakta

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika [X odeljenje]
Klinički centar Srbije u Beogradu

Aktivnosti

43. Simpozijum Stremljenja i novine u medicini, Beograd, Mediciski fakultet, 08-12.12.2014

Više Informacija...