MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA
gornjeg digestivnog trakta

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika [X odeljenje]
Klinički centar Srbije u Beogradu

Minimalno invazivna hirurgija

(laparoskopska i torakoskopska hirurgija)

Označava vid moderne hirurgije u toku koje se kamera i posebno dizajnirani instrumenti uvode u koš kroz male ubodne rane na trbušnom zidu i grudnom košu.

Još Informacija

Naša misija je...

Da vrhunsku i kvalitetnu laparoskopsku i torakoskopsku hirurgiju učinimo sigurnom i dostupnom širokom krugu korisnika usluga.

Svoju misiju ispunjavamo jer:

  • Imamo odgovoran odnos prema korisnicima zdravstvenih usluga i kolegama
  • Stvaramo održive vrednosti i time ulivamo sigurnost i poverenje